ดอกไม้ในประเทศ

Sort by

Nuch

สุรินทร์

กุหลาบจิ๋ว

50 บาท/ต้น

พระนครศรีอยุธยา

กุหลาบจิ๋ว

50 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

กุหลาบจิ๋ว

20 บาท/ต้น

ชลบุรี

กุหลาบมอญ

5 บาท/ต้น

กาญจนบุรี

กุหลาบมอญ

10 บาท/ต้น

นครนายก

กุหลาบมอญ

4 บาท/ต้น

นครปฐม

กุหลาบหนู

80 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

กุหลาบหนู

30 บาท/ต้น

เชียงใหม่

กุหลาบหนู

50 บาท/ต้น

เชียงใหม่

ขิงแดง

165 บาท/ต้น

ปราจีนบุรี

ขิงแดง

40 บาท/ต้น

ชลบุรี

ขิงแดง

20 บาท/ต้น

นนทบุรี

ขิงแดง

300 บาท/ต้น

ปราจีนบุรี

ขิงแดง

50 บาท/ต้น

ปราจีนบุรี

จำปี

1500 บาท/ต้น

จำปี

150 บาท/ต้น

นครราชสีมา

จำปีหนู

500 บาท/ต้น

ลำปาง

จำปีแก้วมหาวัน

400 บาท/ต้น

เชียงใหม่

จำปีแดง

550 บาท/ต้น

นนทบุรี

ดอกคัตเตอร์อีฟ

70 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร