พืชไร่

Sort by

Fareeya

100 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

กล้าปาล์มน้ำมัน

กรุงเทพมหานคร

กล้าปาล์มน้ำมัน

180 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

กล้าปาล์มน้ำมัน

80 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

กล้าปาล์มน้ำมัน

นครศรีธรรมราช

ขายยอดมันเทศญี่ปุ่น สำหรับปลูก

3 บาท/กิโลกรัม

อุดรธานี

ข้าวโพดอัญยมณี

100 บาท/ชิ้น

อุดรธานี

nut

ต้นหมาก

10 บาท/ตัน

นครศรีธรรมราช

ต้นเหลียง หรือต้นเขลียง

35 บาท/ตัน

นครศรีธรรมราช

ปอเทือง

35 บาท/กิโลกรัม

มหาสารคาม

ปาล์มนำ้มัน CPI HYBRID

140 บาท/ตัน

กรุงเทพมหานคร