อุปกรณ์การเกษตร

Sort by

Bosco' – ถังไฮโดรโพนิค DWC 11 ลิตร

1500 บาท/ชุด

กรุงเทพมหานคร

Green Hydropot

1600 บาท/กล่อง

กรุงเทพมหานคร

KUBOTA Diesel Engine

25000 บาท/เครื่อง

สมุทรปราการ

numa

500 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

numa

500 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

numa

1800 บาท/ชิ้น

สุราษฎร์ธานี

PVC กันชื้น

กรุงเทพมหานคร

Smart Pots Size 1 Gallon

180 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

Smart Pots Size 1 Gallon

180 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ARS รุ่น 120DX

750 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

กรองแสง

1050 บาท/ชิ้น

สมุทรสาคร

กระชังเลี้ยงปลา

340 บาท/ชิ้น

สมุทรสาคร

กระถางปลูกพืช

300 บาท/กรัม

ปัตตานี

กระถางปลูกพืชจากยางพารา

300 บาท/กระถาง

ปัตตานี

กระบอกกรองน้ำ

300 บาท/ชิ้น

ฉะเชิงเทรา

กล่องคอนโดกุ้ง

349 บาท/โหล

กรุงเทพมหานคร