สินค้าอื่นๆ

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

140 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

จำหน่ายก้อนเชื้อภูฐาน

7 บาท/กรัม

สระบุรี

จำหน่ายทุบเห็ด ทุกชนิด

71 บาท/กรัม

สระบุรี

จำหน่ายเมล็ดข้าวฟ่างแดง

22 บาท/กิโลกรัม

สระบุรี

จำหน่ายตะแกรงใส่ก้อนเห็ดของมือ 1

99 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร