สินค้าอื่นๆ

ข้าวอินทรีย์ 5 ชนิด

70 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

ผักสลัดอินทรีย์

100 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

ต้นอ่อนผักบุ้ง

100 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

ต้นอ่อนทานตะวัน

80 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่