สินค้าอื่นๆ

ส้มสายน้ำผึ้ง

40 บาท/กรัม

เชียงใหม่

ส้มสายน้ำผึง อำเภอฝาง

40 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

ส้มสายน้ำผึ้ง อ.ฝาง

40 บาท/กรัม

เชียงใหม่