สินค้าอื่นๆ

เม็ดดินเผา (popper)

45 บาท/ 1/2 กิโลกรัม

ขอนแก่น

เทปพันกิ่ง 1/2"×210

25 บาท/ชิ้น

ขอนแก่น

เทปพันกิ่งตอน 3/4"

20 บาท/ชิ้น

ขอนแก่น

เทปพันกิ่งตอน

35 บาท/ชิ้น

ขอนแก่น

ปุ๋ยออสโมโค้ทสูตรเร่งดอก

220 บาท/กิโลกรัม

ขอนแก่น

ปุ๋ยออสโมโค้ท

200 บาท/กิโลกรัม

ขอนแก่น