ของชำ

Sort by

Banana kina

25 บาท/ชิ้น

เชียงราย

กะทิ

50 บาท/กิโลกรัม

กะปิ

35 บาท/ขวด

ฉะเชิงเทรา

กะปิระนอง

80 บาท/ขวด

สมุทรสงคราม

กุ้งแห้ง

300-500 บาท/กิโลกรัม

ข้าวดำเชียงรายเบลนด์ 750 กรัม by Chao Phraya Rice

150 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

งาขาว งาดำ

100 บาท/กิโลกรัม

งาขี้ม้อน

280 บาท/กิโลกรัม