ชำแห้ง

Sort by

Banana kina

25 บาท/ชิ้น

เชียงราย

กุ้งแห้ง

300-500 บาท/กิโลกรัม

ข้าวดำเชียงรายเบลนด์ 750 กรัม by Chao Phraya Rice

150 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

งาขาว งาดำ

100 บาท/กิโลกรัม

งาขี้ม้อน

280 บาท/กิโลกรัม

งาขี้ม้อน

250 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

งาดำ

150 บาท/กิโลกรัม

เชียงราย

ถั่วดาวอินคา

40 บาท/กิโลกรัม

สุพรรณบุรี

ถั่วดาวอินคา

40 บาท/กิโลกรัม

สุพรรณบุรี