ของสด

Sort by

_ไส้กรอกอิสาน

7 บาท/กรัม

ร้อยเอ็ด

https://m.facebook.com/Pramotefarm90/

1 บาท/กรัม

นครสวรรค์

กบเนื้อ

100 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

กบเนื้อ 5-6ตัว/กิโล

55 บาท/กิโลกรัม

ร้อยเอ็ด

กุ้งก้ามแดง

400 บาท/กิโลกรัม

ร้อยเอ็ด

กุ้งก้ามแดง แช่แข็ง ขนาด 10-12 ตัวโล

500 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

กุ้งเครฟิช สี ขนาด 2 นิ้ว

40 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

ขมิ้นด้วงเกษตร

35 บาท/กิโลกรัม

นครศรีธรรมราช

ขี้ไก่

500 บาท/ตัน

ฉะเชิงเทรา