สัตว์น้ำ

Sort by

https://m.facebook.com/Pramotefarm90/

1 บาท/กรัม

นครสวรรค์

กบเนื้อ

100 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

กบเนื้อ 5-6ตัว/กิโล

55 บาท/กิโลกรัม

ร้อยเอ็ด

กุ้งก้ามแดง

400 บาท/กิโลกรัม

ร้อยเอ็ด

กุ้งก้ามแดง แช่แข็ง ขนาด 10-12 ตัวโล

500 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

กุ้งเครฟิช สี ขนาด 2 นิ้ว

40 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

ปลาคัง

230 บาท/กิโลกรัม

นครปฐม

ปลาคังแม่น้ำ

120 บาท/ซอง

กาญจนบุรี

ปลาช่อนนาแดดเดียว

250 บาท/กิโลกรัม

ศรีสะเกษ

ปลาหมอ

130 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

ปูนา

100 บาท/กรัม

ศรีสะเกษ

ลูกกุ้งเดสตรัคเตอร์

10 บาท/ลูก

สงขลา

แก้วไพทูล ศรีประชัย

450 บาท/กิโลกรัม

อุบลราชธานี

ค้นหาอย่างละเอียด