กุ้ง(เป็นๆ)

Sort by

กุ้งก้ามแดง แช่แข็ง ขนาด 10-12 ตัวโล

500 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

กุ้งเครฟิช สี ขนาด 2 นิ้ว

40 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

ลูกกุ้งเดสตรัคเตอร์

10 บาท/ลูก

สงขลา

ค้นหาอย่างละเอียด