ของสด

Sort by

ปลาคังแม่น้ำ

120 บาท/ซอง

กาญจนบุรี

ปลาช่อนนาแดดเดียว

250 บาท/กิโลกรัม

ศรีสะเกษ

ปลาซาบะ

400 บาท/กิโลกรัม

ปลาซาบะ

สมุทรสาคร

ปลาซาบะแช่แข็ง

กรุงเทพมหานคร

ปลาน้ำดอกไม้

95 บาท/กิโลกรัม

ปลาบด

65 บาท/กิโลกรัม

ปทุมธานี

ปลาหมอ

130 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

ปลาเก๋า

400 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

ปลาโอ

สระบุรี

ปูนา

100 บาท/กรัม

ศรีสะเกษ