ของแห้ง

Sort by

กระเจี๊ยบแห้งจากสวน

150 บาท/กิโลกรัม

สกลนคร

กระเทียม

- บาท/ตัน

เชียงราย

กระเทียมจีน

47 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

กระเทียมตัดจุก เชียงดาว

40 บาท/ 1/2 กิโลกรัม

เชียงใหม่

กระเทียมสด และแห้ง

28-35 บาท/กิโลกรัม

ลำพูน

กระเทียมไทย

25 บาท/กิโลกรัม

แม่ฮ่องสอน

กระเทียมไทย

40 บาท/กิโลกรัม

น่าน

กระเทียมไทย

37 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

กระเทียมไทยแกะกลีบ

59 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร