พริกแห้ง

Sort by

พริกกะเหรี่ยงแห้ง 1Kg.

230 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

พริกจินดาป่น

180 บาท/กิโลกรัม

ปราจีนบุรี

พริกจินดาแห้ง

150 บาท/กิโลกรัม

ปราจีนบุรี

พริกแห้ง

40 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

พริกไทยแปรรูป

55 บาท/ขีด

พิจิตร

ค้นหาอย่างละเอียด