ผลไม้

Sort by

Anan Big Size Mango

50 บาท/กิโลกรัม

อุดรธานี

Anan Big Size Strawberry(ABSS)

130 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

Anchalee

150 บาท/กิโลกรัม

ระยอง

Avocado

100 บาท/กิโลกรัม

เชียงราย

Avocado

90 บาท/กิโลกรัม

สุโขทัย

EgaoPremiumMelon

150 บาท/กิโลกรัม

นครราชสีมา

Fresh mangosteen

20 บาท/กรัม

ระยอง

Genela Farm

65 บาท/กิโลกรัม

พะเยา

Japanese melon orgarnic

150 บาท/กิโลกรัม

พิษณุโลก

Ninjay

300 บาท/กิโลกรัม

นครนายก

กล้วยน้ำว้า

100 บาท/เครือ

เชียงราย

กล้วยน้ำว้า

13 บาท/กิโลกรัม

สระแก้ว

กล้วยน้ำว้าปลอดสาร

20 บาท/หวี

นครราชสีมา

wai

กล้วยน้ำว้าปากช่อง50

35 บาท/ตัน

กรุงเทพมหานคร

กล้วยน้ำหว้า ปากช่อง 50

15 บาท/กิโลกรัม

อุตรดิตถ์

กล้วยบดผง

100-400 บาท/กิโลกรัม

สุโขทัย

กล้วยหักมุก

60 บาท/เครื่อง

นครราชสีมา

ค้นหาอย่างละเอียด