ผลไม้ต่างประเทศ

Sort by

Avocado

100 บาท/กิโลกรัม

เชียงราย

EgaoPremiumMelon

150 บาท/กิโลกรัม

นครราชสีมา

Genela Farm

65 บาท/กิโลกรัม

พะเยา

Japanese melon orgarnic

150 บาท/กิโลกรัม

พิษณุโลก

ผลเมล่อน

120 บาท/กิโลกรัม

สัับปะรดภูแล

80 บาท/กิโลกรัม

อินทผลัม

300 บาท/กิโลกรัม

ขอนแก่น

toy

อโวคาโด

60 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

อโวคาโด

80 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

อโวคาโด

50 บาท/กิโลกรัม