ผลไม้ทั่วไป

Sort by

กล้วยน้ำว้า

100 บาท/เครือ

เชียงราย

กล้วยน้ำว้า

13 บาท/กิโลกรัม

สระแก้ว

กล้วยน้ำว้าปลอดสาร

20 บาท/หวี

นครราชสีมา

wai

กล้วยน้ำว้าปากช่อง50

35 บาท/ตัน

กรุงเทพมหานคร

กล้วยน้ำหว้า ปากช่อง 50

15 บาท/กิโลกรัม

อุตรดิตถ์

กล้วยบดผง

100-400 บาท/กิโลกรัม

สุโขทัย

กล้วยหักมุก

60 บาท/เครื่อง

นครราชสีมา

กล้วยเล็บมือนาง

30 บาท/กิโลกรัม

ชุมพร

ขนุนทองประเสริฐ

15 บาท/กิโลกรัม

ปทุมธานี

ขนุนพันธ์ุทองประเสริฐ

15 บาท/กิโลกรัม

จันทบุรี