หน่อไม้

Sort by

ตะไคร้

15 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

หน่อไม้ ตราไผ่ตง

69 บาท/กรัม

ราชบุรี

หน่อไม้ ตราไผ่ตง

200 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

หน่อไม้จีน

35 บาท/กิโลกรัม

ชัยภูมิ

่หน่อไม้สด

15 บาท/กิโลกรัม

ชัยภูมิ

หน่อไม่สด

10 บาท/กิโลกรัม

บุรีรัมย์

ไผ่จีน หน่อไม่จีน

35 บาท/กิโลกรัม

ชัยภูมิ

ค้นหาอย่างละเอียด