ผักปรุงรส

Sort by

Italian Basil

160 บาท/กิโลกรัม

ประจวบคีรีขันธ์

Mongkun_junprom

10 บาท/กิโลกรัม

อ่างทอง

กมลวรรณ

22 บาท/กิโลกรัม

ศรีสะเกษ

กระชาย

40-80 บาท/กิโลกรัม

เพชรบูรณ์

กระชาย

ปทุมธานี

กระชาย

13 บาท/กรัม

สุพรรณบุรี

กระชายอ่อน คัดเกรดเอ

20 บาท/ขีด

กรุงเทพมหานคร

กระเทียมไทย เชียงใหม่ ราคาถูก

115 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

กระเพา(จากสวนหลังบ้าน)

18 บาท/กิโลกรัม

พระนครศรีอยุธยา

กิ่งตอนมะนาวแป้นรำไพ

30 บาท/ตัน

สมุทรสาคร

กิ่งมะกรูด

35 บาท/ต้น

ราชบุรี

ขมิ้นชัน

25 บาท/กิโลกรัม

ขมิ้นชันสด

30 บาท/กิโลกรัม

ขมิ้นเหลือง

25 บาท/กิโลกรัม