ข่า

Sort by

ข่า

15 บาท/กรัม

สุพรรณบุรี

ข่าตาเเดง

28 บาท/กิโลกรัม

ชัยภูมิ

ข่าตาแดง อ่อน-แก่ ปลอดสาร

28 บาท/กิโลกรัม

กาญจนบุรี

ข่าอ่อน คัดเกรดเอ

15 บาท/ขีด

กรุงเทพมหานคร

ข่าแก่ คัดเกรดเอ

15 บาท/ขีด

กรุงเทพมหานคร

ค้นหาอย่างละเอียด