ต้นตะไคร้

Sort by

Mongkun_junprom

10 บาท/กิโลกรัม

อ่างทอง

ตะไคร้

15 บาท/กิโลกรัม

ยโสธร

ตะไคร้

15 บาท/กิโลกรัม

ยโสธร

ตะไคร้

10 บาท/กรัม

สุพรรณบุรี

ตะไคร้

8 บาท/กิโลกรัม

น่าน

ตะไคร้ขาวเกษตร

7 บาท/กิโลกรัม

กาฬสินธุ์

ตะไคร้พันธ์พื้นบ้าน

10 บาท/กิโลกรัม

ลพบุรี

ตะไคร้สด

10 บาท/กรัม

พิษณุโลก

ตะไคร้หอม

50 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

ตะไคร้หอม

กรุงเทพมหานคร

ตะไคร้แกง

10 บาท/กิโลกรัม

ขอนแก่น

ค้นหาอย่างละเอียด