เรดโอ๊ค

Sort by

First Lettuce ผักไร้สาร วังน้ำเขียว

12 บาท/ขีด

กรุงเทพมหานคร

PU SMARTFARM

100-120 บาท/กิโลกรัม

พิจิตร

กระเช้ารักคุณรักโลกเรา

299 บาท/ตัน

ประจวบคีรีขันธ์

ผักสลัด กรีนโอ้ค

80 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

ผักสลัด เรดโอ๊ค

70-100 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

ผักสลัด เร้ดโอ้ค

80 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

ผักสลัดกรีนโอ๊ค (Green Oak)

100 บาท/กิโลกรัม

นครศรีธรรมราช

สลัด ออร์แกนิก

100 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

สลัดออแกนิค

150 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

สลัดออแกนิค

150 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

เปิดจองผักสลัด ไฮโดรโปนิคส์ รอบวันที่ 15 มค 2017

100-120 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

เรดบัตตาเวีย

100 บาท/กิโลกรัม

ประจวบคีรีขันธ์

เรดโอ๊ค

100 บาท/กิโลกรัม

สงขลา

เรดโอ๊ค

100 บาท/กิโลกรัม

ประจวบคีรีขันธ์

เรดโอ๊ค

90 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

ค้นหาอย่างละเอียด