ดอกไม้ในประเทศ

Sort by

กล้า จำปี

10 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

ขายหน่อบัวหลวง

500 บาท/หน่อ

สระแก้ว

ชวนชม เพื่อความเป็นศิริมงคล

65 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

ต้นกล้าดอกเยอบีร่า

20 บาท/ต้น

เชียงใหม่

ต้นกล้าแม่พันธ์เบญจมาศสวน

25 บาท/กระถาง

เชียงใหม่

ต้นกวักมรกตสีเขียว

35 บาท/กรัม

กำแพงเพชร

ต้นพันธ์ขิงแดง

150 บาท/ต้น

สมุทรสาคร

ต้นเก๊กฮวยขาว – เหลือง

50 บาท/ต้น

อุดรธานี

บัวกระด้ง

350 บาท/ต้น

ปทุมธานี

หน่อดอกดาหลา

50 บาท/หน่อ

เชียงใหม่

เมล็ดพันธุ์ "ไม้ดอก"

30 บาท/ซอง

ชลบุรี

เมล็ดพันธุ์ดอกคัตเตอร์อีฟ

60 บาท/ชุด

กรุงเทพมหานคร