ผลไม้ทั่วไป

Sort by

coconut_pittayarat

90 บาท/ต้น

นครปฐม

su

กล้วยหอมทอง

5-7 บาท/ตัน

ปทุมธานี

กล้วยหอมแคระ

300 บาท/ตัน

นครปฐม

กล้าชมพู่

10 บาท/ต้น

สกลนคร

กล้ามะละกอ

10 บาท/ต้น

สกลนคร

กล้ามะละกอ

10 บาท/ต้น

นนทบุรี

กล้ามะละกอ

20 บาท/ต้น

ขอนแก่น

กล้ามะละกอ (ฮอลแลนน์)(แขกดำ)

15 บาท/ต้น

พระนครศรีอยุธยา

กิ่งชำต้นมัลเบอร์รี่

35 บาท/ตัน

ชัยภูมิ

กิ่งตอนละมุดสีดา

150 บาท/กิ่ง

สมุทรปราการ

กิ่งตอนส้มจี๊ด

50 บาท/ต้น

ชุมพร

กิ่งพันธุ์ละมุดกลมสาลี่

110 บาท/ต้น

สุพรรณบุรี

ค้นหาอย่างละเอียด