ผักปรุงรส

Sort by

ต้นพันธุ์ข่าเหลือง

25 บาท/ต้น

ชัยภูมิ

ต้นมะกรูด

กรุงเทพมหานคร

ต้นมะกรูด

35 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

ต้นมะกรูด

70 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

ต้นมะกรูด

80 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

ต้นมะกรูด

50 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

ต้นสะระแหน่ ใบต้นสะระแหน่

50 บาท/กระถาง

กรุงเทพมหานคร

ต้นหอมญี่ปุ่น

27 บาท/กิโลกรัม

เชียงราย

ต้นโหระพา

50 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

ตะไคร้

10 บาท/กิโลกรัม

แพร่

ตะไคร้หอม

กรุงเทพมหานคร

ตะไคร้หอม

กรุงเทพมหานคร