พืชไร่

Sort by

Fareeya

100 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

กล้าปาล์มน้ำมัน

กรุงเทพมหานคร

กล้าปาล์มน้ำมัน

180 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

กล้าปาล์มน้ำมัน

80 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

กล้าปาล์มน้ำมัน

นครศรีธรรมราช

ขายยอดมันเทศญี่ปุ่น สำหรับปลูก

3 บาท/กิโลกรัม

อุดรธานี

ข้าวโพดอัญยมณี

100 บาท/ชิ้น

อุดรธานี

nut

งาขี้ม้อนสด

250 บาท/กิโลกรัม

แม่ฮ่องสอน

งาดำ Black Sesame Seeds

95 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร