ข้าวสีดำพันธุ์ไรซ์เบอร์รี 

Sort by

Nardee Riceberry organic

120 บาท/กิโลกรัม

ปทุมธานี

ข้าวกล้องอินทรีย์พันธุ์ไรซ์เบอรี่ Riceberry rice

120 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

70 บาท/กิโลกรัม

พิษณุโลก

ข้าวควายโซ

70 บาท/กิโลกรัม

สระบุรี

ข้าวสังข์หยดแท้

42 บาท/กิโลกรัม

ข้าวไรซ์เบอรี่

65 บาท/กิโลกรัม

พระนครศรีอยุธยา

ข้าวไรซ์เบอรี่

90 บาท/กิโลกรัม

เพชรบุรี

ข้าวไรซ์เบอรี่

60 บาท/กิโลกรัม

ข้าวไรซ์เบอรี่

พระนครศรีอยุธยา

ข้าวไรซ์เบอรี่

70 บาท/กิโลกรัม

เชียงราย

ข้าวไรซ์เบอรี่

70 บาท/กิโลกรัม

นครสวรรค์

ข้าวไรซ์เบอรี่ (Rice berry)

90 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กก.ละ50บาท.

50 บาท/กิโลกรัม

กาฬสินธุ์

ข้าวไวเบอร์รี่

35 บาท/กิโลกรัม

สระแก้ว

บ้านสวน…ณตชกร

50 บาท/กิโลกรัม

เพชรบูรณ์