ปุ๋ยต่างๆ

Sort by

++ขายวัตถุดิบทำปุ๋ย เกรดA++

000 บาท/ตัน

กรุงเทพมหานคร

0-0-61 โพแทสเซียมคลอไรด์

950 บาท/กระสอบ

สมุทรปราการ

16-3-3 เอ็น-วัน ขนาด 1 ลิตร

365 บาท/ชิ้น

สมุทรปราการ

20-53-0 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต

1000 บาท/กระสอบ

สมุทรปราการ

3-12-15 เค-วัน. ขนาด 1 ลิตร

395 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

GA07 อาหารสำหรับพืช

190 บาท/ซอง

อุบลราชธานี

MagMa น้ำหมักชีวภาพ

90 บาท/กระป๋อง/กระปุก

เชียงใหม่

MagMa น้ำหมักไล่แมลง ขนาด 1 ลิตร

160 บาท/กระป๋อง/กระปุก

กรุงเทพมหานคร

MagMa น้ำหมักไล่แมลง ขนาด 250 ซีซี

40 บาท/กระป๋อง/กระปุก

เชียงใหม่

O-BAC (โอแบคชนิดผง) ขนาดบรรจุ 500 กรัม ป้องกันได้ดีกว่า

250 บาท/กระป๋อง/กระปุก

กรุงเทพมหานคร

Prikped ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ

50 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

Prikped ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ

2250 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

กากน้ำตาล เชียงใหม่

14 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

กากน้ำตาล เชียงใหม่

14 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่

ขายกากน้ำตาล เชียงใหม่

14 บาท/กิโลกรัม

เชียงใหม่