กล้วยฉาบ

Sort by

EZY DAY กล้วยกรอบ

40 บาท/กรัม

กำแพงเพชร

กล้วยฉาบ

45 บาท/กิโลกรัม

ตาก

กล้วยฉาบทอดกรอบ

130 บาท/กิโลกรัม

ราชบุรี

กล้วยฉาบอบกรอบ

20 บาท/กรัม

นครราชสีมา

กล้วยไส้มะขาม

55 บาท/กล่อง

กรุงเทพมหานคร

ค้นหาอย่างละเอียด