IMG_20180218_175237 #ข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวไรซ์เบอรี่

ประกาศขาย

สินค้า

เรตติ้ง
0 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 0 คะแนนจากลูกค้า
ให้คะเเนนสินค้านี้ (0 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

65 บาท/กิโลกรัม

พระนครศรีอยุธยา

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษ ได้ใบรับรอง GAP จากกรมการข้าว

อีเมล : suchat_k@yahoo.co.th

โทรศัพท์ : 898225689

อย่าโอนเงินก่อนเห็นของ !!! ให้มั่นใจจริง ๆ ว่า ไม่ถูกหลอก เวลาซื้อขาย

กรุณา ก่อนเขียนรีวิว