ระบบปลูกพืชปลอดพิษ

ประกาศขาย

บริการ

เรตติ้ง
0 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 0 คะแนนจากลูกค้า
ให้คะเเนนสินค้านี้ (0 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

กรุงเทพมหานคร

การปลูกพืชทุกชนิด ให้ประสบผลสำเร็จ
สิ่งต้องต้องคำนึงถึงมี ดังนี้

1. การเตรียมดิน
เพราะดิน เป็นแหล่งสะสมธาตุอาหาร เพื่อให้รากของพืช สามารถดูดธาตุอาหารมาหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืขให้เจริญเติบโต ถ้าดินขาดธาตุอาหาร ไม่มีอินทรีย์วัตถุ มีสภาพความเป็นกรดหรือด่าง จากการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมายาวนาน จะทำให้รากของพืชไม่สามารถดูดธาตุอาหารมาล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืชได้ มีผลทำให้ต้นแคระแกรน ไม่สมบูรณ์ เมื่อพืชไม่สมบูรณ์ ก็จะอ่อนแอ เป็นโรค และตายในที่สุด ดังนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันดับแรก คือ การเตรียมดิน ให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้รากของพืชสามารถอาหารอาหารได้อย่างเต็มศักยภาพ

2. การบำรุง
เมื่อพืชเจริญเติบโตในแต่ละช่วงอายุ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบำรุงเสริมสร้าง เพื่อให้พืชสามารถดึงธาตุอาหารต่างๆ ทั้งธาตุหลัก และ ธาตุรอง มาใช้ในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ การบำรุงใบ ลำต้น ดอก และ ผล ตามช่วงอายุ อย่างเหมาะสม

3. การป้องกันและกำจัดโรคพืช
ปัญหาหลักๆที่ทำให้เกษตรกรไม่ประสบผลสำเร็จในการปลูกพืช นั่นเป็นเพราะว่าไม่สามารถจัดการกับปัญหาโรคของพืชได้
โรคของพืชเกิดจากเชื้อสาเหตุหลักๆ ได้แก่ เชื้อรา ไวรัส และแบคทีเรีย เชื้อสาเหตุเหล่านี้ เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กมาก อาศัยอยู่ในดิน ในน้ำ และ ในอากาศ สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว เมื่อปัจจัยเอื้ออำนวย ถ้าไม่ทำการป้องกันอย่างถูกวิธี อาจทำให้เกษตรกรหมดเนื้อหมดตัว เพราะลงทุนแล้วไม่ได้ขายผลผลิต

4. การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
ศัตรูพืช เป็นอีกปัญหาสำคัญที่ทำให้เกษตรกร ประสบภาวะขาดทุน เนื่องจาก ผลผลิตเสียหายจาก การเข้าทำลายของ ศัตรูพืช อีกทั้งศัตรูพืชยังเป็นพาหะนำโรคต่างๆ มาสู่พืชที่เราปลูก เช่น เพลียกระโดด เพลี้ยไฟ ไรแดง เป็นต้น ดังนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ไม่ให้แพร่ระบาดในแปลงปลูกของเรา

5. การกำจัดวัชพืช
วัชพืช นอกจากจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืชซึ่งเป็นพาหนะนำโรคแล้ว วัชพืชยังเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ สำหรับเกษตรกร เพราะวัชพืช เป็นพืชที่จะมาแย่งธาตุอาหารของพืชหลัก ทั้งธาตุอาหารในดินและจากแสงแดด ทำให้พืชหลัก เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ได้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นเราต้องมีการบริหารจัดการแปลงปลูก ก่อนเตรียมแปลงปลูกโดย การคุมวัชพืชก่อนปลูกและกำจัดวัชพืชระหว่างปลูก เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ลง

Smarttech Agro System
คือ ระบบการปลูกพืชปลอดพิษ
ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการแปลงปลูก
ตั้งแต่การเตรียมดิน การบำรุงตามช่วงอายุ
การป้องกันโรค การป้องกันแมลงศรัตรูพืช รวมถึงกำจัดวัชพืช ตลอดการเพาะปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยไม่ใช้สารเคมีอันตรายในทุกขั้นตอนการปลูก
ทำให้มั่นใจได้ว่า ผลผลิตที่ได้มีทั้งคุณภาพและความปลอดภัย ต่อผู้ปลูก ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

สนใจศึกษาวิธีการปลูก
เชิญเข้ากลุ่มศึกษาเพิ่มเติม
http://line.me/ti/g/oivATC_VvK
สอบถาม 098-5659248

อย่าโอนเงินก่อนเห็นของ !!! ให้มั่นใจจริง ๆ ว่า ไม่ถูกหลอก เวลาซื้อขาย

กรุณา ก่อนเขียนรีวิว