timeline_25631003_213441 timeline_25631003_213530 timeline_25631003_213535 S__4153365

ต้นลิ้นมังกรแคระฮานิอาย

ประกาศขาย

สินค้า

เรตติ้ง
0 จาก 5 ขี้นอยู่กับ 0 คะแนนจากลูกค้า
ให้คะเเนนสินค้านี้ (0 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

90 บาท/กรัม

กำแพงเพชร

ต้นลิ้นมังกรแคระฮานิอายโกลเด้นโลตัส
#ลิ้นมังกร ตาม #ความเชื่อ#โบราณเชื่อว่ามี
#ฤทธิ์ ทาง #เมตตา#มหานิยม และ #คงกระพันธ์ชาตรี
.
เป็นไม้ #มงคล ให้โชค #ไม้มงคล เสริมบารมี
#ไม้ฟอกอากาศ เพิ่มออกซิเจนในตอนกลางคืน
บำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์
.
ชุด #ของฝาก ที่ทรง #คุณค่า และมี #ความหมาย ดีๆ
.
1.ต้นโรสแมรี่
2.ต้นลิ้นมังกรแคระ ฮานิอาย โกลเด้นโลตัล
3.ต้นลิ้นมังกรแคระ ฮานิอาย โกลเด้น
4.ต้นลิ้นมังกรแคระ ฮานิกรีน
5.ต้นลิ้นมังกรแคระ โกลเด้นฮานิกรีน
6.ต้นไผ่ปาล์มแคระ
7.ต้นไทรใบสัก
8.ต้นว่านงาช้างแคระ

อีเมล : minami.soopu@gmail.com

โทรศัพท์ : 0932859672

อย่าโอนเงินก่อนเห็นของ !!! ให้มั่นใจจริง ๆ ว่า ไม่ถูกหลอก เวลาซื้อขาย

กรุณา ก่อนเขียนรีวิว