สินค้าอื่นๆ

วัวนมขุน

85 บาท/กรัม

เชียงใหม่

ขี้วัวตากแห้ง

20 บาท/กรัม

เชียงใหม่