สินค้าอื่นๆ

กุ้ยช่าย

70 บาท/กิโลกรัม

สุพรรณบุรี

เเตงกวา

25 บาท/กิโลกรัม

สุพรรณบุรี

บวบเหลี่ยม

45 บาท/กิโลกรัม

สุพรรณบุรี

มะนาว

75 บาท/กิโลกรัม

สุพรรณบุรี

กระชาย

13 บาท/กรัม

สุพรรณบุรี

ข่า

15 บาท/กรัม

สุพรรณบุรี

พริกชีฟ้า

10 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

ผักชี

13 บาท/กรัม

สุพรรณบุรี

ต้นหอม

12 บาท/กรัม

สุพรรณบุรี