สินค้าอื่นๆ

จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดฟาง

18 บาท/ต้น

กรุงเทพมหานคร

จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อย

30 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

ขายถุงใส่เห็ด

5 บาท/กรัม

สระบุรี