สินค้าอื่นๆ

บาร์บีคิวรสเด็ด

5 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

_ไส้กรอกอิสาน

7 บาท/กรัม

ร้อยเอ็ด

กุ้งก้ามแดง

400 บาท/กิโลกรัม

ร้อยเอ็ด

Kru Chit Farm

5-100 บาท/กิโลกรัม

ร้อยเอ็ด