สินค้าอื่นๆ

กุ้งเครฟิช สี ขนาด 2 นิ้ว

40 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

กุ้งก้ามแดง แช่แข็ง ขนาด 10-12 ตัวโล

500 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร