สินค้าอื่นๆ

มะนาวตาฮิติ ปลอดสาร

60 บาท/กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

หน่อไม้กิมซุงสดต้ม

35 บาท/ 1/2 กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

แกงไตแลาแห้ง แบบครึ่งกิโลกรัม

245 บาท/ 1/2 กิโลกรัม

กรุงเทพมหานคร

แกงไตปลาแห้ง แบบกระปุก อร๊อย อร่อย

79 บาท/กระป๋อง/กระปุก

กรุงเทพมหานคร