สินค้าอื่นๆ

ผักชีไทย

90 บาท/กิโลกรัม

นครราชสีมา

ขึ้นฉ่าย

70 บาท/กิโลกรัม

นครราชสีมา

ผักกาดหอม(สลัด)

40 บาท/กิโลกรัม

นครราชสีมา