สินค้าอื่นๆ

พันธุ์ข้าว กข 43

25 บาท/กิโลกรัม

สิงห์บุรี

พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่

25 บาท/กิโลกรัม

สิงห์บุรี

พันธ์ข้าวหอมมะลิธรรมศาสตร์

30 บาท/กิโลกรัม

สิงห์บุรี