สินค้าอื่นๆ

ถาดใส่กระถางกระบองเพชร

45 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

กระถาง 11 นิ้ว พลาสติกอย่างดี(Plastic pot)

20 บาท/กรัม

กรุงเทพมหานคร

พิทูเนีย (Petunia)

50 บาท/กระถาง

กรุงเทพมหานคร

โรงเรือนสำเร็จรูป Mini greenhouse

5800 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

เครื่องตั้งเวลารดน้ำ(Irrigation Timer)

450 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

สแลนสีเงิน(Aluminum Shade)

40 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

ถาดใส่กระถาง(Pot pallet)

30 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

เม็ดดินเผา(Hydro Granules)

160 บาท/ชิ้น

กรุงเทพมหานคร

กระถางกระบองเพชร(Cactus pot)

1 บาท/กระถาง

กรุงเทพมหานคร

กระถาง 4 นิ้ว(Plastic pot)

12 บาท/กระถาง

กรุงเทพมหานคร